Hva er et jordskjelv

Jordskjelv, rystelser eller bevegelser i Jorden forårsaket av at to deler av jordskorpen, etter over tid å ha blitt utsatt for stadig økende spenninger . BufretLignendeJordskjelv er et av de farligste naturfenomenene på jorda og koster hundrevis av menneskeliv årlig. Hva er det egentlig verdien på Richter-skalaen angir? Jordskjelv skyldes langsomme bevegelser i jordskorpen som over tid skaper. Jordskjelv er et vanlig fenomen over hele jordkloden, men de aller fleste er så svake at de bare kan registreres av elektroniske . De fleste jordskjelv oppstår langs forkastningssoner.

På grunn av de stadige platebevegelsene bygges det konstant opp spenninger i bergartene rundt . Jordskjelv er et av de farligste naturfenomene vi har på jorden. Jordskjelv oppstår når to spenningen i jordskorpen avløses. Med jordskjelv menes i utgangspunktet et plutselig brudd i jordskorpen av naturlig opprinnelse som er av en slik karakter at det sendes ut . Et jordskjelv oppstår ved et plutselig brudd i jordskorpen.

De tektoniske platene er i stadig bevegelse, der kantene til disse platene kan sette seg fast på grunn av . Hva er det som skjer når jordas bevegelser forårsaker katastrofer? Selve bevegelsen merker vi ikke, men resultatene av at to slike plater møter hverandre er det naturfenoment vi kjenner som jordskjelv.

loading...