Hjerneslag

Et hjerneslag skyldes i de fleste tilfeller en blodpropp i hjernen. Tidlig behandling er helt avgjørende for prognosen. Her lærer du deg de vanligste symptomene på hjerneslag, også kalt slag eller hjerneinfarkt.

Ved mistanke om hjerneslag skal du ringe 1umiddelbart. Hjerneslag, også kalt slag eller hjerneinfarkt, skyldes i de fleste tilfeller en blodpropp. Det kan også skyldes at en blodåre i hjernen sprekker.

Hjerneslag, apopleksi, fellesbetegnelse på sykdomstilstander som skyldes en plutselig forstyrrelse av blodsirkulasjonen i hjernen.

Hjerneslag skyldes enten blodpropp i hjernen eller en blødning i hjernens blodårer. Avhengig av området som rammes, kan hjerneslag gi lammelser, . Et hjerneslag (medisinske synonymer: apoplexia cerebri, apoplexi, cerebralt insult), også bare kalt slag, er en felles betegnelse for hjerneinfarkt og . Hjerneslag skyldes enten blodpropp eller blødning i hjernen. Her kan du lese mer om hvordan arv og livsstil påvirker risikoen for hjerneslag, og hvordan . Hjerneslag defineres av Verdens helseorganisasjon (WHO) som en plutselig oppstått fokal eller global forstyrrelse i hjernens funksjoner av vaskulær årsak som . Hjerneslag skjer ofte og uten forvarsel.

Mennesker som får hjerneslag og deres familier får som oftest sjokk og kan ikke tro det som har hendt.