Fylkeskart norge

I tillegg finner du luftfartshindre, tilgjengelighetsdata og fastmerker. Lag dine egne kart, og del på din egen nettside. Et fylke i Norge er et undernasjonalt, geografisk område mellom staten og.

Norge var før og i vikingtiden og middelalderen inndelt i fylker. Kartet inneholder topografisk informasjon basert på kartdatabasen N2Kartdata med grunn-lagsmålestokk 1:20fra Statens kartverk. Rett i kartet (rettikartet.no) er Kartverkets feilmeldingstjeneste for landkart.

Her kan hele Norge være med og rette og bidra til å holde kartene våre oppdatert.

I tabellen under kan du sorter kolonnene i stigende eller synkende rekkefølge ved å trykke på titlene. Vår landsdekkende fylkeskartserie skal dekke alle landets fylker i varierende målestokk fra 1:10til 1:00 avhengig av fylkets geografiske utstre.