Fremtidsfullmakt

Vergemålsloven gir anledning til å opprette en fremtidsfullmakt, og få fullmakten stadfestet av Fylkesmannen, for de som ønsker det. Som særskilt tilkalte vitner bekrefter vi herved at ovenstående fremtidsfullmakt i dag, mens vi begge var til stede . Grunnleggende informasjon om ordningen. En fremtidsfullmakt er en fysisk fullmakt som gir én eller flere . Når er tiden inne til å tenke på din egen alderdom? Selv om du holder deg frisk og oppegående kan det være lurt å opprette en fremtidsfullmakt . En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og personlige interesser hvis du ikke er i stand til det .

Har du noen ønsker om hva som skal skje når du en gang i fremtiden ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser? De såkalte fremtidsfullmakter skal kunne benyttes når en person blir rammet av sinnslidelse, typisk demens eller annen alvorlig svekket . Den nye vergemålsloven, som trådte i kraft 1. Fremtidsfullmakt – ny vergemålslov gir anledning til å gi fullmakt som skal gjelde fra den dagen fullmaktsgiveren ikke lenger er i stand til å .

KONTROLL: Lager du en fremtidsfullmakt, har du kontroll over hva som skal skje med dine verdier dersom du selv blir dement eller på annet . Hva skjer når du ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig . Hvordan skal dine økonomiske og personlige interesser ivaretas hvis du ikke lenger klarer det selv? Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme . En fremtidsfullmakt gir mulighet til å bestemme over hva som skal skje med dine økonomiske og personlige forhold den dagen du blir åndelig . Vet du hva en fremtidsfullmakt og en legalfullmakt er? Den nye vergemålsloven gir flere muligheter til å planlegge fremtiden og unngå . En vanlig fremtidsfullmakt inngås nå, men trer først i . Er fremtidsfullmakt kan være god å ha hvis alvorlig sykdom eller skader setter en person ute av stand til å ivareta egne interesser. En mer folkelig definisjon kan være: En fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til offentlig vergemål.

Dette er altså et dokument som sier . Ingen vet hva fremtiden vil bringe. De fleste av oss vil komme til et punkt i livet hvor vi vil være helt eller delvis ute av stand til å ivareta egne . Den nye vergemålsloven gir vide rammer for hva en fremtidsfullmakt kan inneholde samt at du også kan bestemme at det skal være flere enn en person som .