Fordypningsoppgave norsk vg3 eksempler

Fordypningsoppgave i norsk om bøkene Naiv. Karakter: 5+ (Særemne i norsk (hovudmål) studiespesialiserande VG3), Nynorsk . Her finner du nemlig en hel haug med eksempler på særemner som du kan få inspirasjon.

Alle elever på Vgskal skrive særemne, også kalt fordypningsoppgave. Tarjei Vesaas’ Fuglane og i Fjodor Dostojevskijs Idioten, for eksempel? Hjelp til fordypningsoppgave norsk VGinnlegg7.

Eksamen i norsk muntlig VG- trenger skikkelig hjelpinnlegg12.

Norsk særemne tråden for VGallmenn påbygg. Tanketråder fra en lektors hverdag: Fordypningsoppgaver i Vg3tanketraader-ingunn. Særemnet – som nå heter fordypningsoppgaven – har alltid vært den store styrkeprøven i norskfaget i 3. Eksempler på oppgaver de har skrevet er:. Vger en selvvalgt fordypningsoppgave: Mål for opplæringen er at.

Du får altså muligheten til å fordype deg i et valgfritt, norskfaglig emne og. Språklig emne: Eksempler på språklige emner kan være dialekter, sted- . Velkommen til Deichmanske biblioteks fordypningsoppgave-sider. Et eksempel: Hvordan beskriver to norske samtidsromaner et voksent kjærlighetsforhold?

Det er mye å velge i når du skal arbeide med fordypningsoppgaven. Dette er en idébank for deg som ikke helt vet hva du skal velge, og et hjelpemiddel for deg . Et eksempel på et strukturert oppsett for fordypningsemnet i norsk i Vgmed retningslinjer og tre vurderingsskjema: Underveisvurdering, egenvurdering og . Stavanger bibliotek; Temabank for fordypningsoppgaven Vg- Deichmanske bibliotek. Omfang på oppgaven, emne og presentasjonsform avklarer du derfor med norsklæreren. Eksempelsamling med vurderte elevtekster, norsk Vg 2010. Det er mye å velge i når du skal arbeide med fordypningsoppgaven på vg3.

Biblioteket har derfor laget en egen blogg for oppgaven. Et særemne eller en fordypningsoppgave er, som navnet sier, en oppgave hvor man. Et særemne, eller fordypningsoppgave i norsk kan være både muntlig og skriftlig, eller en sammensatt tekst.

Gode råd til særemne i norsk på vg3. Deretter kan du for eksempel avgrense treffene til kun bøker på bokmål via menyen . Uansett hva du gjør, må du avklare fordypningsoppgaven med norsklæreren først. Vi skal i gang med fordypningemne i norsk (tidligere særemne), og jeg.

Karin Sveen (dette er bare en artikkel) som litterære eksempler :). På VGog påbygg skal alle arbeide med et selvvalgt fordypningsemne i norsk. Alle klassene på vgST og påbygg skal rett før eller rett etter sommerferien .