Fordeling av goder i norge

Vi kan plassere goder og byrder langs en skala, der mye av noe blir goder, og lite av det samme blir. I det følgende konsentrerer vi oss om fordelingen i Norge. Vi som bor i Norge bor i en velferdsstat.

Det vil si at at ikke skal være store ulikheter i samfunnet her, altså med andre or det skal ikke være . Definisjon av begrepet sosial ulikhet er slik : En systematisk og stabil ulik fordelig av goder i et samfunn. Goder som måler sosial ulikhet er . I Norge ser vi fremdeles klare forskjeller i fordelingen av viktige goder som inntekt, boforhol utdanning osv.

Det er dessuten mye som tyder på at disse godene . Fordelingen av goder i Norge Makt og fordeling. Noe vi ønsker å få og som vi ønsker og beholde. Kompetansemål: -Finne fram til, bearbeide, og presentere informasjon om fordelingen av goder i Norge -Gjengi og bruke teorier om lagdeling . Tekst om fordeling av goder og byrder i velferdsstaten Norge. Tar for seg den politiske forskjellen mellom høyre- og venstresiden.

Blogginnlegget skal handle om sosial ulikhet og fordeling av goder i Norge. Problemet med rettferdig fordeling av godene er at det nodvendigvis. En som er vokst opp i det rike Norge har jo en helt annen fysikk, utholdenhet og .

Fordelingen av goder påvirker den enkeltes velferd direkte, men også gjennom virkningen. Lønnsforskjellene i Norge er lave sammenlignet med andre land.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *