Følelser

Følelser spiller en avgjørende rolle i menneskenes liv, enten det gjelder samarbeid i sosiale grupper, seksualitet og reproduksjon eller som motivasjon for . Vet du egentlig hva en følelse er? Jeg syns det er overraskende hvor lite vi egentlig lærer om følelser, .

Emosjoner – følelser – er noe som oppstår når en begivenhet berører vårt verdisystem. Gry Stålsett mener vi kan få hjelp til å oppnå bedre livskvalitet ved å lære å regulere våre følelser bedre. Følelser omtales som emosjoner og affekter. Emosjoner er finere sammensatte sinnsreaksjoner som glede, sympati, medfølelse, sorg, avsky og .

For første gang har forskere klart å identifisere hvilke følelser folk opplever ut fra celleaktiviteten i hjernene deres. Undersøkelsen indikerer at alle følelser har sin . De gir oss nyttig informasjon om oss selv og om verden rundt oss. På samme måte som smertesansen hindrer oss i å holde hånden for . Emosjoner er noe alle mennesker har et forhold til. I dagligtale omtaler vi emosjoner som følelser. Vi viser følelser, snakker om følelser, skriver . Følelsene kan for eksempel være behovet for å lykkes i kjærlighetslivet, frykt for noe, ønsket om å ha en flott kropp eller behovet for å være populær.

Forskere har for første gang laget et kart som viser hvor i kroppen kjærlighet, frykt, angst, skam, stolthet og andre følelser gir utslag.

Evnen til å uttrykke sine følelser betraktes gjerne som et tegn på mental styrke, men det er forskjell på å uttrykke følelser og bli emosjonell. Mange frykter ubehagelige følelser like sterkt som steinaldermenneskene fryktet ville dyr. Rolf Reber (bildet) ved universitetet i Oslo er det mulig å lære seg det. Du er enten ekstatisk, eller så er du helt sønderknust. Og nei, psykologen din insisterer på at du ikke er bipolar, du har bare veldig mye følelser.

For dag siden – Det var veldig naturlig for meg å vise følelser. TV-personligheten brukte mye av seg selv i arbeidet med NRK-programmet om flyktninger. Det er mange ulike følelser som kan komme.

Vanlige følelser er enstelse, tristhet, følelse av meningsløshet, sjalusi, motløshet, savn, glede og . De utgjør faktisk en viktig del av livene våre. Noen ganger er følelsene ekstra sterke og mange opplever at følelser kommer oftere enn .