Flyktningtjenesten

By | June 16, 2011

Flyktningtjenesten består av Avdeling for introduksjonsordning og Avdeling for enslige mindreårige. Andreassen, Olga, Programkoordinator, 7779034 91866302. Eldby, Nina, Administrasjonskonsulent, 4684787 41687772.

Bamble kommune bosetter flyktninger etter kommunestyrevedtak og avtale med IMDI-sør. I kontakt med IMDI-sør (se link til IMDI lenger ned) . Enhetsleder: Morten Myking Adresse: Øvre veg 2 4. Flyktningtjenesten er den enheten i Stange kommune som har ansvar for å koordinere bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger.

Flyktningtjenesten har ansvaret for å koordinere bosetting, kvalifisering og integrering av de flyktningene Løten kommune bosetter i henhold til . Vi bosetter nyankomne flyktninger etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Bosettingsteamet skaffer bolig og støtter nyankomne flyktninger . Flyktningkonsulent Kirsti Guvsàm Flyktningtjenesten i Averøy har som oppgave i å koordinere mottak, bosetting og integrering av flyktninger. Flyktningtjenesten har tilholdssted i Vektergården Vikersundgata 33Vikersund.

Kontakt oss: Postadresse: Modum kommune, Flyktningtjenesten, Postboks . Gran og Lunner kommunene har en felles flyktningtjeneste. Flyktningtjenesten har tilholdssted i Lunner rådhus, Sandsvegen 27Roa.