Filmatiske virkemidler

Filmteknikk (på engelsk cinematic techniques), også kalt audiovisuelle virkemidler eller filmatiske grunnelementer, er ulike kunstneriske, fortellertekniske, . I denne oppgaven skal jeg ta for meg de filmatiske virkemidlene ly lys, klipping, bildevinkler, bildeutsnitt og kamerabevegelser i en filmsnutt . Filmatiske teknikker er de metoder filmskapere og videografer bruke til å formidle fortellingen og informasjon. De omfatter kamera og redigeringsprosesser, lyd . Har dere noen tips til hva jeg kan skrive ? Fagstoff: Både Godards film Til siste åndedrag og filmen Pulp Fiction bryter mange etablerte normer for hvordan man forteller med film. Det er flott hvis du i fortolkningen din kan vise hvordan filmens stil (de filmatiske virkemidlene) henger sammen med filmens innhold.

Klikk på les mer nå for å få tilgang til hele . Kort om filmatiske virkemidler, dramaturgi og kjennetegn for kortfilm. I litteraturen bruker forfattere skriftspråkets virkemidler. Synklyd Synklyd er lyder som er synkront med det som skjer i bildet.

Kontentum Kontentum er naturlige lyder som tilhører spesfikke atmosfærer.