Fastlønn regler

By | September 24, 2015

Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du. Med fastlønn vil du bli trukket i lønn for de dagene du har ferie, og . For denne gruppen ansatte gjelder verken reglene om alminnelig arbeidstid eller overtid. Visse grupper er unntatt fra disse reglene. Fastlønn – arbeidet for lite timer – Økonomiinnlegg15. Samboer med fastlønn tvinges til å skal signere for.

Lønn og Regler for lokalt vaktselskap?

Overtid ved fastlønn – Andre jobberinnlegg10. Kan vi kreve at overtid er inkludert i fastlønnen? Kan overtid være inkludert i fastlønnen? Det er regler for når arbeidsgiver rettmessig kan pålegge overtidsarbeid. Denne retten til feriepenger, og reglene for hvordan disse skal.

Mannen min har i flere år hatt fast lønn,og fikk da fast lønn hver mn pluss feriepenger i juni. Han har nå fått ny jobb som er timesbetalt, og får . Spørsmål: Jeg er nyansatt som konsulent i et meglerfirma. I arbeidskontrakten min har jeg en bestemmelse om at overtid er kompensert . Noen som kan litt om dette med fastlønn pr måned og antall timer pr mnd. Noen som vet om det er regler som sier hva slags stilling og ansvar . Prøvetid måneder er normalt, men det kan forhandles om i endel tilfeller. Arbeidsmiljøloven har svært tydelige regler for arbeidstidsbestemmelser, og det . Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid finner vi i kapittel 10.

Disse reglene omtales ofte som arbeidstidsbestemmelsene. Timelønn: Arbeidstakeren har en fast lønn per time som utbetales ved. Mange er usikre på hvilke regler som gjelder for arbeidstid og lønn i påsken. Vi gir deg en fullstendig oversikt over hvilke rettigheter du har.

Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale. Det er ikke lov å inkludere feriepenger i lønn med mindre dette er direkte regulert gjennom . Spørsmål om overtid som Arbeidstilsynet ofte får. Det finnes egne regler for hvor mye overtid man kan jobbe i forskjellige situasjoner, og disse er beskrevet her.

Reglene for arbeidstid i arbeidsmiljøloven er ikke de enkleste. Deloitte-advokat Joakim Marstrander forklarer. Da sier det seg selv at det ikke er lett, verken for arbeidsgiver eller arbeidstaker, å overholde reglene for arbeids- og overtid.

Eventuell tidligere annen tjeneste som godskrives etter reglene i § 5. Opprykk skjer etter de regler som er fastsatt for den enkelte lønnsplan.