Eu flagg

I 19antok også Den europeiske union (EU) flagget, etter å ha innhentet Europarådets tillatelse. Flagget benyttes nå av begge organisasjoner. EU kopierte Europa-rådets flagg i 1986.

De tolv stjernene symboliserer “helhet” og er valgt fordi tallet har stor historisk og kulturell betydning i . Flagget brukes i dag av begge organisasjoner. Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa . Jens Sølvberg, Samfoto, NTB scanpix. Nordmenn og Amerikanerne ned i støvlene når det gjelder å vise frem flagget.

No er det vel slik at dei fleste legar oppfører seg greit. I eit langt liv har eg berre opplevd to gonger at legar har vore direkte uhøviske. Hvorfor er det alltid er stjerner i EU-flagget.

Uansett hvor mange medlemsland det er, så vil det alltid være stjerner. Hva vil resultatet bli når EU-lover skal overstyre nasjonale lover? Det er mange som lurer på hvorfor det alltid er stjerner i EU-flagget.