Et dukkehjem handling

Gå til Handlingen – Hennes rolle i ekteskapet var som en dukke, hennes hjem et dukkehjem og hennes ektemann Torvald refererer stadig til henne som . Beskriver i grove trekk handlingen i skuespillet Et Dukkehjem skrevet av Henrik Ibsen. Et dukkehjem er et skuespill i tre akter av Henrik Ibsen, utgitt i 1879.

Et dukkehjem er det andre av Ibsens tolv samtidsskuespill, og det ble hans . Jeg har skrevet ett sammendrag av et dukkehjem. Henrik Ibsens ‘Et dukkehjem’, handler om Nora som er en veldig sterk kvinne. Ibsens utgangspunkt for Et dukkehjem var å utforske hvordan samvittighet hos.

Handlingen i stykket foregår i Nora og Torvald Helmers hjem i løpet av noen få. Noras handling kan betraktes fra to sider: Nora selv mener å ha handlet ut fra kjærlighet . Et Dukkehjem handler om Nora, Torval Fru Linde, Doktor Rank og Krogstad. Nora er kona til Torval de lever et tilsynelatende fint liv . Sammendrag av Et dukkehjem av Henrik Ibsen, som kort og enkelt forklarer hvordan handlingen i Et dukkehjem utspiller seg over tre akter.

Et Dukkehjem” er et dramastykke av Henrik Ibsen som ble utgitt i 1879.