Episke tekster

Den episke sjangeren omfatter følgende undersjangrer: roman, novelle,. En episk tekst har en skjult eller åpenlys forteller som har et ståsted i forhold til det . Skal du analysere en episk tekst, kan du stille følgende spørsmål: Hva er det denne teksten handler om? Ordet episk kommer fra det greske ordet epos, som betyr ”det som er sagt”. Roman Novelle Film Spill på internett.

Her finner du et opplegg som du kan bruke som en inngang til emnet episke tekster. Opplegget er inspirert av Gro Dahle, Kjersti Wold og Norunn Askeland: .

Dra riktig definisjon til riktig faguttrykk. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt . Episke tekster er fortellende tekster.

Når de er oppdiktet kalles de episk dikting. En fortelling kan være kort (vits) eller meget lange . Tema og kjernepunkter i episke tekster. Hvordan går vi fram når vi tolker episke tekster? Her presenterer vi et forslag som tar utgangspunkt i en diskusjon om .