Elbil parkering bergen

Har du elektrisk motorvogn parkerer du gratis på offentlige regulerte avgiftsplasser (parkometer og automatplasser) på gategrunn. Det ytes miljørabatt til elbiler på ordinære times- og døgntakster i ByGarasjen når man benytter Sesam Sesam. Maks pris pr elbil pr kalendermåned er pt kr 600 .

Det gis miljørabatt på ordinære takster for elbiler med EL eller EK i nummerskiltet. Rabatten fremkommer automatisk når man velger kjøretøygruppe Elbil . Med elbil kan du parkere gratis på de fleste kommunale parkeringsplasser. Men sjekk disse unntakene for å unngå bot. De gylne tidene for elbilistene nærmer seg slutten.

Bergen Parkering AS elbil-betaling i flere av sine P-hus. Byrådet i Oslo garanterer gratis elbil-parkering på alle kommunale. I Bergen går de for en mellomløsning og legger seg midt mellom . Fra høsten må du betale for å parkere elbilen din i Bygarasjen, foreslår byrådet. De aller fleste kommuner fortsetter med gratis parkering for elbiler, men hvilke kommuner vil innføre avgiftsbelagt. Skulle også gjerne hørt litt om den politiske historikken, hvorfor det i Bergen kommune er satset omtrent alt på ett kort, lading i Bystasjonen og . Slutt på gratis parkering i Bergeninnlegg27.

Avtroppende byråd i Bergen foreslår å kutte gratis. Bergen Parkering AS innstiller til byrådet at elbiler. Parkering og lading – Oversikt elbiler – GC Rieberelbil.

ParkeringogladingdBufretLignendeDu kan parkere gratis med el-bil på offentlige parkeringsplasser. Mer informasjon og parkering og lading av el-bil finnes på Bergen kommune sine nettsider .