Dion sommer

By | September 8, 2011

Dion Sommer, professor i utviklingspsykologi ved Universitetet i Aarhus, har gått gjennom 4forskningsprosjekter — og slå fast at veien til . Ny international børneforskning med henblik på konsekvenser for traditionelle børnepsykologiske teorier. Professor i utviklingspsykologi Dion Sommer ved Aarhus Universitet står bak gjennomgangen av 4forskningsprosjekter.

Oppdragelse, danning og sosialisering i i læringsmiljøer. Jan-Birger Johansen (red.), Dion Sommer (red.) Kjøp . Boken tar et kritisk oppgjør med en rekke barne- og familiepsykologiske teorier og oppfatninger. Ifølge forfatteren, feiltolker tidligere teorier på en . Karsten Hundeide, Ingrid Pramling Samuelsson og Dion Sommer.

International Perspectives on Early Childhood Education and Development 2. Det mest konstante ved vår tidsepoke, er forandring. Dette mottoet gjelder også våre verdier vedrørende barn. Deres oppdragelse og læring i både familie og . Dion Sommer er professor i utviklingspsykologi ved psykologisk institutt ved Aarhus Universitet.

Sommer er forfatter av atskillige publikasjoner utgitt på mange . Og med dem i hånden svarer professor i udviklingspsykologi Dion Sommer. Slut med ‘krig’ mellem fortalerne for fri leg og tidlig indlæring blandt småbørn, siger professor Dion Sommer.

Hans nye studie viser, at børn får .