Dikt typer

Det mest generelle sjangertrekket ved dikt er at de er skrevet på strofer og verselinjer. Disse begrepene kan være litt forvirrende fordi det som i dikt kalles for . BufretI hverdagsspråket bruker vi ordene lyrikk, poesi og dikt som synonymer.

Noen typer dikt har strenge krav til form (tradisjonell lyrikk). Dikt, også kalla poesi og lyrikk, er ein sjanger innanfor skjønnlitteraturen som har desse kjenneteikna: Tekstane er ofte relativt korte, somtid svært korte, . De fleste former for dikt kan derfor sies å ha en musikalitet. Ulike rim-typer kan settes sammen til et helhetlig lydbilde som illustrerer eller reflekterer innholdet. Vite hva lyrikk er – Vite om forskjellige typer dikt.

Under oppgave:- Bruke kilder fra internett og bibliotek, og referere til disse. Presentere selvvalgt forfatter og dikt. Når du analyserer et dikt, bør du være oppmerksom på at det finnes forskjellige sjangre eller dikttyper: Episk dikt: Skildrer et . Limerick är en särskild form av skämtvers som uppkallats efter staden Limerick på Irland. En limerick ska ha fem rader och rimschemat . Ordet lyrikk kommer av det greske ordet lyra som betegner et strengeinstrument.

Ordet brukes i dag som betegnelse på en av . Det er vanskelig å følge alle reglene og samtidig skrive gode dikt, så derfor er det lett å hoppe over noen regler.