Det første haandtryk

Det første Haandtryk Av: henrik Wergeland (1838). Analyse av Det første Haandtryk av Henrik Wergeland. Dette diktet, Det Første Haandtryk, handler om det første møtet mellom en .

Videre skal vi ta for oss språklige virkemidler i diktet. Når det gjelder språklige virkemidler i Det første Haandtryk, er det relevant å undersøke: Hvordan har . Det første håndtrykk er eit kjærleiksdikt som er skrive av Henrik Wergeland. Handlinga i diktet er konsentrert om augneblinken.

Poesier er navnet på en diktsamling Henrik Wergeland ga ut høsten 1838. Samlingen markerer en ny gruppe kjærlighetsdikt fra Wergelands hånd. Det første Haandtryk Henrik Wergeland Det første Haandtryk Kjærligheten Wergeland har til en kvinne.

Den beskriver Wergelands første håndtryk med Stellaen sin. Det første er eit sentralt motiv hos Wergelan og naturen går stadig igjen i produksjonen hans.