Bompenger oslo

By | October 2, 2015

Her finner du priser for passeringer i Oslo og Bærum med og uten avtale:. Passering i Oslo, uten avtale, kr. Bompengene går til å finansiere Oslopakke – som er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og .

Passering i Oslo, med avtale ( rabatt), kr. Bompengekalkulatoren hjelper deg med utfylling av reiseregningen. Få distanse og bompenger fra A til Å og skriv ut for enkel dokumentasjon.

Nyttig info om bomringen rundt Oslo. Alt du trenger å vite om bomstasjonene, regler og betaling. Utvidelse av E1 nye T-baner og økte bompengesatser er blant de viktigste ingrediensene i den nye avtalen om Oslopakke 3. Om ett år er det slutt på gratis bompassering for Tesla og andre nullutslippsbiler i Oslo. Fra mars 20vil det koste ti kroner å passere . Det vil koste 2kroner å kjøre bil fra Bærum til Oslo på dager med høy luftforurensning i vinter. Dette er en overordnet plan for å bygge ut og finansiere veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Takster og rabatter varierer for hvert bompengeselskap. Norvegkonferansen 20ble avholdt 25.