Blåfjella skjækerfjella nasjonalpark

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark (sørsamisk: Låarte-Skæhkere vaarjelimmiedajve) er Norges 4. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark er en av de største nasjonalparkene i Norge. Landskapet varierer fra mektige skogdaler med innslag av . Landskapet varierer fra mektige skogdaler med innslag av urskog til høyfjell . Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i Nord-Trøndelag er en av de største nasjonalparkene i Norge, og har fantastisk turterreng og mange sårbare plante- og . I 20ble Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark opprettet, og nesten 20kmi grenseområdene mellom Snåsa, Lierne, Grong, Steinkjer og Verdal ble vernet . Samene har brukt området i flere hundre år, og man kan .