Bastø fosen

Inneholder rutetider og priser for Bastø Fosens ruter mellom Horten og Moss. Oppdaterte rutetider finner du her: Rutetider. Last ned en utskriftsvennlig ruteplan for påsken 2017: Påskerute.

Last ned en utskriftsvennlig ruteplan for perioden . Med gyldig brikke uten lokal avtale med Bastø Fosen oppnår man rabatt. Man kan inngå rabattavtale med Bastø Fosen og oppnå rabatt på ved å . Nedenfor er informasjon om innføring av AutoPASS på Bastø Fosen,.

Bastø Fosen over i ny 10-års konsesjonsperiode for drift . Kapasitet: 6personer og 2biler. Propeller: x meter i diameter. MF Bastø I, MF Bastø II og MF Bastø III. Kapasitet: Bastø I II: 200 .