Bære eller briste kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker

Kommunikasjon er grunnleggende i alt arbeid med mennesker. Det å skape et godt møte og en go bærende relasjon er ofte den viktigste delen av jobben. Bære eller briste: kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Boka gir en introduksjon til kommunikasjons- og relasjonsteori og tar opp sentrale begreper og problemstillinger knyttet til samhandling i ulike . Bære eller briste : kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker.

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

I boken Bære eller briste sier Røkenes og Hansen at helsearbeideren må evne. Bære eller briste – Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker . Boka gir en introduksjon til kommunikasjons- og relasjonsteori og tar opp sentrale begreper og problemstillinger knyttet til samhandling i ulike yrkes. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Forfattere: Odd Harald Røkenes og Per- Halvard Hanssen.

Anmeldelser – Røkenes, Odd Harald Hanssen, Per-Hallvard Bære eller briste Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Denne boka gir en introduksjon til kommunikasjons- og relasjonsteori og tar opp sentrale begreper og problemstillinger knyttet til samhandling i ulike . En viktig del av profesjonell relasjonskompetanse er å kunne kommunisere på en måte som gir mening, som. Per Halvard Hansssen (2002) Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Hjem Pensum Nord universitet Nesna Barnehagelærer Pedagogisk ledelse i barnehagen Bære eller briste : kommunikasjon og relasjon i arbeid med . Røkenes, O H og Hanssen P – H ( 2006): Bære eller briste.

Bære eller briste: Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker (3. utg.). Om kommunikasjon og mellommenneskelig forståelse. Emnet vektlegger ferdigheter innenfor sosialpedagogisk arbeid med barn og unge.

Oslo: ISF Rapport (1988); Røkenes, O. Ferdigheter har videreutviklet evnen til å etablere en terapeutisk relasjon til pasient og.