Årsresultat

Skal du starte for deg selv er det greit å vite hva årsresultat og andre begreper betyr. Her er en kort innføring for deg som ikke har økonomisk utdannelse. Når summen av inntekter er større enn summen av kostnader kaller vi årsresultatet for et overskudd. I motsatt fall kalles årsresultatet et underskudd. Forskjellen mellom et driftsresultat og et årsresultat.

Mens driftsresultatet er driftsinntekter minus driftskostnader, utgjør årsresultatet driftsresultatet minus renter . Resultatregnskapet gir oversikt over en virksomhets inntekter og kostnader i et regnskapsår, som viser virksomhetens årsresultat, og er en del av årsregnskapet.

Ordinært resultat pluss ekstraordinære inntekter minus ekstraordinære kostnader og . Når bedriften har betalt renter og skatt, fremkommer årsresultatet (Net income). Dette er resultatet som disponeres enten til utbetaling av utbytte til eierne, eller . Stiftelsen Handelshøyskolen BI leverte også i 20gode økonomiske resultater. BIs totale omsetning var i 20på 4mkr mot 4mkr året før.

Regnskapsåret skal avsluttes ved å disponere årets resultat. Normalt vil dette være den siste bokføringen man gjør i . Solid årsresultat for Coop Oppdal. STØREN: Domus på Støren er en del av Coop Oppdal. STØREN: Domus på Støren er en del av . Godt årsresultat for kommunesektoren Regnskapsundersøkelsen tyder på at kommunene og fylkeskommunene samlet får et driftsresultat på .