Arnulf øverland du må ikke sove

Jeg våknet en natt av en underlig drøm, det var som en stemme talte til mig, fjern som en underjordisk strøm – og jeg reiste mig op: Hvad er det . Du må ikke sove er et dikt skrevet av Arnulf Øverland. I dette diktet nevner Øverland Hitler ved navn, og sier Og så skal han ut i en skur av stål og henge .

Et dikt kan også være langt mer presist og vekkende enn saklige argumenter. Derfor er Arnulf Øverlands Du må ikke sove fra 19ukas dikt:. A poem by a Norwegian communist poet who survived one of the nazi concentration camps.

Gjentakelser som f eks du må ikke sove eller Europa brenner for å få frem budskapet.

For å understreke alvoret bruker Øverland ekspressive . Forfatteren Arnulf Øverland tok i mellomkrigstida stilling for kommunisme og ateisme. Han var en av de første som advarte mot nazismen. Arnulf Øverland leser diktet Du må ikke sove.

NRK Super NRK PYr 030Nyhetstips. Arnulf Øverland leser diktet Du må ikke sove . Du må ikke tro, at du bare har drømt! Arnulf Øverland stilte seg svært kritisk til nazismen.

I 19skrev han diktet Du må ikke sove som slutter med: Jeg tenkte: Nu er det noget som hender.

Med disse gjentagelsene mener Arnulf at man må ikke bare se på at andre har det. Diktet ”Du må ikke sove” handler om en person fra 2.