Argumenterende tekst eksempel

Opplegget nedenfor beskriver hvordan du som lærer kan introdusere elevene for slike tekster. Teksten er brukt på de neste sidene til å illustrere ulike fagbegreper om argumentasjon. Eksempeltekst Les innlegget Forby dyreforsøk!

Et avsnitt i en argumenterende tekst er ofte bygget opp på denne måten: Først. Noen ganger underbygges også påstanden av konkrete eksempler (bevis). I eksempelteksten nedenfor velger forfatteren å varsle konklusjonen i innledninga.

Informasjonen som er lagt inn i teksten, er et viktig grunnlag for drøftinga.

For eksempel vil noen elever på ungdomstrinnet ha stor nytte av skriverammer som hjelp til å se for seg oppbygging av teksten, mens andre elever er kommet så . Her viser vi et eksempel hvor seksåringer i England skriver argumenterende tekster, og der læreren veileder elevene og gir elevene god støtte . Hvordan skrive en argumenterende tekst? Det å kunne skrive gode argumenterende tekster er en egenskap som blir stadig viktiger. Det kan for eksempel gjøres ved at et spørsmål som stilles eller en . Argumenterende tekst: Hjelp guttene mot kroppspress! S2_Argumenterende Ungdom og dataspill_Fotofil. Og hvordan kan du skrive en argumenterende tekst på eksamen?

Gå til Argumenterende tekster – Ikke alle tekster er argumenterende tekster, heller ikke blant de.

I dette afsnit kan du læse en god argumenterende artikel om ‘sproglig. En eksempeltekst: En politisk tale fra 19af fagforeningsformanden Lyngsie. Disse spillene kan lære deg noe, som for eksempel matte, norsk, engelsk osv. Den ene er at de ikke tar læringen inn i seg.

Som igangsetter for skriving av lengre tekst. Når du skriver en argumenterende tekst kan du velge om du vil være: Objektiv = Være nøytral (tar ingen side i saken). Eller: Eksempel: Subjektiv: Jeg mener at .