Arbeidslivstelefonen

By | March 22, 2016

Arbeidslivstelefonen er en telefontjeneste som informerer, gir råd og veileder om spesielle utfordringer på arbeidsplassen, arbeidsmiljøspørsmål og lover og . Arbeidslivstelefonen er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Norge og Arbeidstilsynet. Telefonen er et tilbud både til arbeidstakere og arbeidsgivere.

Har du et spørsmål i forhold til arbeid eller har du behov for noen å rådføre deg med angående en vanskelig situasjon på jobb? Arbeidslivstelefonen skal samarbeide med NAV om arbeid og psykisk helse, blant annet kartlegge brukernes . Arbeidslivstelefonen ble opprettet som en prøveordning for tre år for hjelpe både arbeidstakere og arbeidsgivere som har behov for en nøytral . Har du problemer på – eller i forhold til arbei får du hos oss drøftet saken din med en som har allsidig.

Det skulle være et prøveprosjekt over tre år. Ti år etter starten er behovet for Arbeidslivstelefonen minst like stort.

Arbeidslivstelefonen fra , Telemark. Postboks 4Lundsiden, 46Kristiansand S. I 20besvarte Arbeidslivstelefonen 11henvendelser. NAV: Vil gjerne at Arbeidslivstelefonen utvides.

Det er en fordel om Mental Helses telefontjeneste for arbeidslivet utvides i fremtiden. Arbeidslivstelefonen åpnet i 200 og er et tilbud til både arbeidstakere og arbeidsgivere. Folk fra hele landet ringer med problemer knyttet til . I 20besvarte Arbeids- livstelefonen 11hen- vendelser. Det er en øk- ning på prosent sam- menlignet med . Flere vil snakke med noen om trøbbel med eller på jobben.

Aldri før har så mange kontaktet Arbeidslivstelefonen til Mental Helse. Arbeidslivstelefonen er et tilbud til både arbeidstakere og arbeidsgivere som har spørsmål om problemstillinger de møter i sitt daglige arbeid . Dette er en reklamefilm som vi på Mediedesign lagde for Arbeidslivstelefonen, med hjelp av lydlinja på.