Aktiv dødshjelp

Aktiv dødshjelp er definert som handlingen der noen (oftest en lege) enten tar livet av en person (oftest en alvorlig syk pasient) eller hjelper personen med å . Aktiv dødshjelp er et mye omtalt begrep, men det kan oppstå forvirring dersom man kun forholder seg til begrepene aktiv og passiv dødshjelp. Assistert selvmord er en form for ‘aktiv dødshjelp’, som kun praktiseres i Sveits på grunn av et ‘hull i lovverket’.

Eutanasi er derimot forbudt i Sveits. Man skiller gjerne mellom aktiv og passiv dødshjelp. Se også artikkelen barmhjertighetsdrap som er skrevet fra et juridisk perspektiv.

Jeg hadde hatt lyst til å leve, om jeg var frisk.

Men slik livet har blitt, har det ingen mening, sier han til VG. Personen er den første til å få hjelp til å dø i Belgia siden aldersgrensen på aktiv dødshjelp ble fjernet for to år siden, bekreftet lederen for . I andreutkastet til nytt partiprogram går Venstre inn for å utrede muligheter for å tillate aktiv dødshjelp. To sentrale politikere godtok ikke formuleringen om . Craig Ewert lot seg filme mens han tok sitt eget liv på aktiv dødshjelp-klinikken Dignitas i Sveits.

Flertallet er for aktiv dødshjelp. REFS: En nederlandsk lege får kraftig refs etter at hun ga en pasient aktiv dødshjelp, selv om pasienten ikke hadde uttrykt noe eksplisitt ønske .