Adaptasjonsanalyse

Sjekkliste for adaptasjonsanalyse – fra bok til film. Få oversikt over hvordan handlingen er framstilt i filmen, i forhold til hvordan den er framstilt i boka. Med denne oppskriften fra Studienett får du en grundig innføring i hvordan du best arbeider med og skriver en adaptasjonsanalyse og hvilke elementer du bør .

Og hvordan kan dette arbeidet legges opp? Fagstoff: Om å tilpasse skriftlige fortellinger til filmmediet – Ordforklaring Ordet adapsjon eller adaptasjon kommer fra det latinske ordet . Adaptasjonsanalyse – Titanics ti liv. Kjernefunksjoner Liv Hovedperson Driver fortellingen framover.

Adaptasjonsanalyse av Sværmere og Telegrafisten Informasjon: 1904. Nordlandsroman Sværmere Nordland: liten bygd. I denne oppgaven foretar jeg en adaptasjonsanalyse av Knut Hamsuns roman Victoria – En kjærligheds historie (1898) og Torun Lians film Victoria (2013).

Den er så langt hovedsakelig bygget på overføring fra bok til film. Teorien er en del av norskfaget i Kunnskapsløftet, der adaptasjonsanalyse er en spesifikk del . Med Studienetts oppskrift på adaptasjonsanalyse får du god og lett forståelig hjelp og veiledning til å skrive om adaptasjoner fra bok til film i norsk.