Å vere i livet tre vers til mor

En vakker høstdag i oktober med tre barn på tur til Bø. Dette: å være i livet, open for alt ikring, bunden med sterke røter til menneske og til ting, gi både hjarte og . Halldis Moren Vesaas) Tre vers til mor Dette: Å vere i livet,.

Tre vers til mor er skrive av Halldis Moren Vesaas og er henta frå samlinga I ein annan skog, 1955. Dette: å vera i livet, open for alt ikring, bunden med sterke røter til menneske og til ting, gi både hjarte og hender i omsorg som aldri svik, var det . Tre vers til mor av Halldis Moren Vesaas. Formuler temaet kort, og gjør greie for noen sentrale virkemidler og den funksjon.

Dette: å vere i livet, open for alt ikring,. Tvers til mor” av Halldis Moren Vesaas (I ein annan skog, 1955) Temaet er spørsmålet om hva som er meningen med livet. Vesaas vil finne ut hva det vil si å være rik,.

Glede kommer når man deler med andre. Diktet er inndelt i tre strofer, som hver inneholder åtte verselinjer. Tre vers til mor av Haldis Moren Vesaas.